Känn igen Duchenne är en podcastserie om Duchennes muskeldystrofi, DMD, en genetisk och progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Läs mer och lyssna på podcasten.
Diagnos av neuromuskulära sjukdomar i tidig ålder är viktigt för att snabbare kunna ge relevant behandling vilket kan leda till förhöjd livskvalitet. Gå den LIPUS-certifierade e-utbildningen: TIDIG UPPTÄCKT AV NEUROMUSKULÄR SJUKDOM I PRAKTIKEN Lipus-nr: 20210033
Ta del av vårt senaste inspelade webinar med prof Annemieke Aartsma-Rus på temat vikten av att tidigt ställa en korrekt genetisk diagnos och hur man känner igen en nonsense mutation. För fler inspelade webinar gå till Webinar och mer information.

UTVECKLAS DIN PATIENT LÅNGSAMMARE ÄN ANDRA?

Caring for your Duchenne patient

Barn med neuromuskulär sjukdom kan uppleva en progressiv muskelförtvining och successivt försämrad fysisk förmåga.1

Tecken och symtom kan visa sig redan i spädbarnsåldern, men det dröjer oftast innan diagnosen ställs.2, 3

Risken med sen diagnos är att de tidiga insatserna och stödet till både barnet och föräldrarna fördröjs.2, 4

break

ATT KÄNNA IGEN TECKEN PÅ SENT UTVECKLADE MOTORISKA FUNKTIONER ÄR NYCKELN TILL TIDIG DIAGNOS3, 5

Det tidigaste och vanligaste tecknet på neuromuskulär sjukdom är muskelsvaghet, som manifesteras som försenad motorisk utveckling.2,3 Förseningar i språk och tal kan också väcka misstanke om att något kan vara fel.2,6-8

För att identifiera försenad utveckling i ett tidigare skede är det viktigt att följa de motoriska förmågorna. Detta kan påskynda, inte bara den diagnostiska processen, utan också tillgången till adekvat vård och omhändertagande.6

Läs mer om hur du kan identidiera inlärningssvårigheter och försenad kognitiv utveckling

break

FÖRSENADE MOTORISKA MILSTOLPAR KAN VARA TECKEN PÅ MUSKELDYSTROFI3, 5

Muskeldystrofi är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av progressiv muskeldegeneration och fortskridande muskelsvaghet.1
Dystorfinopatier orsakas av mutationer i gener som resulterar i antingen ett dysfunktionellt, eller avsaknad av, protein som är nödvändigt för muskelcellers stabilitet.1
Mer information om de huvudsakliga formerna av muskeldystrofi
break

DUCHENNES MUSKELDYSTROFI ÄR DEN VANLIGASTE OCH EN AV DE SVÅRASTE FORMERNA AV MUSKELDYSTROFIER9

Symtomdebut sker i barndomen, vanligtvis kring åldern 2–3 år,5 men kan ske så tidigt som vid 2 månaders ålder.10

Försenade motoriska milstolpar är de mest märkbara tecknen i tidig barndom. Viktiga symtom kan omfatta:5

  • Barnet går inte vid 16–18 månaders ålder
  • Gowers tecken: En manöver där barnet ”klättrar” med händerna uppför låren för att kunna resa sig
  • Tågång, särskilt innan 5 års ålder

Progressiv muskelskada leder successivt till förlust av gångförmågan och vanligen behov av rullstol före tonåren.5,10

I ett senare skede orsakar den progressiva nedbrytningen av musklerna även symtom relaterat till hjärtmuskelfunktionen med hjärtsvikt som följd. Detta tillsammans med sviktande andingsfunktion leder till för tidig död.5

Agera
AVVAKTA INTE
Om du ser tecken på Duchennes muskeldystrofi, hänvisa din patient till en neuromuskulär specialist. Få mer information här
break

TIDIG DIAGNOS KAN BROMSA SJUKDOMSPROGRESSEN2

Det finns ingen bot för muskeldystrofi, men läkemedel och stödjande vård kan hjälpa till att förbättra utfallet, sakta ner sjukdomsförloppet och förlänga överlevnaden.2, 5, 11-13 Det är därför som tidig upptäckt är av avgörande betydelse.

Det innebär också att:

  • Patientens föräldrar kan få tillgång till genetisk rådgivning för familjeplanering2
  • Möjligheten ökar för att kunna inkludera barnet i forskningsbaserade register och kliniska prövningar av nya behandlingar2
break

DIN ROLL ÄR VIKTIG FÖR ATT UPPTÄCKA DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

Omedelbart agerande är av avgörande betydelse för att försena sjukdomsutvecklingen och hjälpa till att bevara muskelfunktionerna så länge som möjligt.

Know the signs and symptoms of Duchenne
KÄNN IGEN TECKEN PÅ DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

Vad du behöver veta om tecken och symtom på Duchennes muskeldystrofi

Mer information
Screen and refer your patient
SCREENA OCH REMITTERA

Överväganden vid screening och kvalitativ remisshantering

Mer information
Diagnose your patient
DIAGNOSTISERA

Hur bekräftas en diagnos med hjälp av genetisk testning?

Mer information
Treat your patient
BEHANDLA

Hur kan behandlingsstrategier bidra till att bromsa sjukdomsförloppet och förbättra det kliniska utfallet?

Mer information
Vår användning av cookies

Utöver de cookies som är nödvändiga för att driva denna webbplats använder vi valfria cookies för att tillhandahålla webbplatsfunktioner och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Mer detaljerad information finns i vårt cookiemeddelande som bland annat förklarar hur du anger dina cookieinställningar och hur du tar tillbaka ditt samtycke.

Cookieinställningar

Vissa cookies är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge insikt i hur webbplatsen används. Välj en eller flera av de cookietyper som anges nedan och spara sedan dina inställningar. Se vårt cookiemeddelande om du behöver mer information.

Absolut nödvändiga cookies
Absolut nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet.

Jag accepterar reklam-/målinriktade cookies
Vi använder reklam-/målinriktade cookies för att spåra användaraktiviteter och -sessioner så att vi kan leverera en mer anpassad tjänst och specifika reklamcookies ställs in av de tredje parter som vi genomför reklamkampanjer med, så att vi kan tillhandahålla annonser som är relevanta för dig.