GENESTISK TESTNING FÖR ATT BEKRÄFTA DUCHENNES MUSKELDYSTROFI1,2

Att genomföra ett genetisk test är det enda sättet att fastställa en patients specifika mutationstyp.1,2

Mer information

Detta är viktigt eftersom en specifik genetisk diagnos kan hjälpa till att identifiera mutationsspecifika behandlingsalternativ och möjligheten att delta i kliniska studier.2
break

VEM BÖR GENOMGÅ GENTEST

test tube

De senaste kliniska riktlinjerna för Duchennes muskeldystrofi rekommenderar att utföra ett CK-test på patienter som uppvisar något av nedan kriterier.1

  • En familjehistoria med Duchennes muskeldystrofi samt misstanke om avvikande muskelfunktion
  • Försenad utveckling, exempelvis inte går vid 16-18 månaders ålder, Gowers manöver eller går på tå
  • Oförklarlig ökning av transaminaser.
break

HUR TESTAR MAN FÖR DUCHENNES MUSKELDYSTROFI?

how to test how to test
break

VIKTEN AV TIDIG DIAGNOS

Det finns i dagsläget inte något botemedel mot Duchennes muskeldystrofi, men tidig intervention kan hjälpa till att:1,5-7

The importance of early diagnosis in delaying disease progression
Bromsa sjukdomsutvecklingen
The importance of early diagnosis in preserving muscle function for as long as possible
Bevara muskelfunktionen så länge som möjligt
The importance of early diagnosis in extending survival
Förlänga överlevnaden

Det är av stor vikt att identifiera vilken typ av mutation som orsakat Duchennes muskeldystrofi. I vissa fall är det en spontanmutation, i andra fall en nedärvd mutation som utgör den bakomliggande orsaken. Att få veta huruvida det förekommer ett bäraranlag är viktigt framför allt av två skäl:2

Female carriers can pass on Duchenne

Kvinnliga bärare kan föra vidare Duchennes muskeldystrofi till sina barn

Mer information
Female carriers need medical assessment

Kvinnliga bärare behöver medicinsk undersökning och uppföljning

Mer information
break

EN GENETISK UTREDNING KAN HJÄLPA TILL ATT FÖRHINDRA ATT ANLAGET FÖR DUCHENNES MUSKELDYSTROFI FÖRS VIDARE OCH KAN FÖRBÄTTRA UTFALLET FÖR KVINNOR SOM RISKERAR ATT UTVECKLA SYMTOM PÅ DYSTROFINBRIST1,8-10

Tidig identifiering innebär att kvinnor som bär mutationen för Duchennes muskeldystrofi kan:

  • Erbjudas genetisk rådgivning och information om riskerna med att föra vidare arvsanlaget till kommande generationer8
  • Få möjlighet till prenatal genetisk testning8
  • Erbjudas regelbundna kontroller för kardiomyopati (från tidig vuxen ålder)11
  • Behandlas i ett tidigt skede vid påverkad hjärtfunktion9-10

Vem bör genomgå genetisk testning för bäraranlag av Duchennes muskeldystrofi?

break

GENETISK RÅDGIVNING INNEBÄR MÅNGA FÖRDELAR FÖR FAMILJER SOM LEVER MED DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

5 skäl att remittera familjer med Duchennes muskeldystrofi till någon med genetisk kompetens:12-14

Education

De kan informera om Duchennes muskeldystrofi och olika behandlingsalternativ

Coordination of genetic testing

De samordnar diagnostiska genetiska tester

Establish risk

De fastställer vem som är i riskzonen för att vara en bärare och att samordna genetisk testning för bärare

Family planning options

De kan diskutera alternativ för familjeplanering

Emotional counselling

De kan ge information om var man kan få ytterligare stöd och rådgivning

break
Vår användning av cookies

Utöver de cookies som är nödvändiga för att driva denna webbplats använder vi valfria cookies för att tillhandahålla webbplatsfunktioner och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Mer detaljerad information finns i vårt cookiemeddelande som bland annat förklarar hur du anger dina cookieinställningar och hur du tar tillbaka ditt samtycke.

Cookieinställningar

Vissa cookies är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge insikt i hur webbplatsen används. Välj en eller flera av de cookietyper som anges nedan och spara sedan dina inställningar. Se vårt cookiemeddelande om du behöver mer information.

Absolut nödvändiga cookies
Absolut nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet.

Jag accepterar reklam-/målinriktade cookies
Vi använder reklam-/målinriktade cookies för att spåra användaraktiviteter och -sessioner så att vi kan leverera en mer anpassad tjänst och specifika reklamcookies ställs in av de tredje parter som vi genomför reklamkampanjer med, så att vi kan tillhandahålla annonser som är relevanta för dig.