VAD ÄR DUCHENNES MUSKELDYSTROFI?

Duchennes muskeldystrofi är en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar cirka 1 av 3,600-6,000 pojkar per år.1-4

Klicka greyplus i listan nedan för mer information.

  • Duchennes muskeldystrofi är en svår, progressiv muskelsjukdom1,4-6
  • Duchennes muskeldystrofi drabbar huvudsakligen pojkar, men kan i vissa fall också ge symtom hos flickor2,5
  • Duchennes muskeldystrofi orsakas av mutationer i dystrofingenen1,5
  • Deletion, duplikation, nonsense mutation och andra små mutationer kan orsaka Duchennes muskeldystrofi7-9
  • Utan funktionellt dystrofin sker en degeneration av muskelcellerna10
break

TECKEN PÅ DUCHENNES MUSKELDYSTROFI UPPMÄRKSAMMAS OFTA SENT11

The signs of Duchenne can be difficult to detect The signs of Duchenne can be difficult to detect

Detta kombinerat med att sjukdomen är sällsynt och karaktäriseras av ospecifika symtom, innebär att diagnosen ofta försenas med i genomsnitt två år.4,11,14

Det är viktigt att minska tiden till diagnos eftersom tidig upptäckt kan möjliggöra:

  • Tidig behandling och tidiga insatser som kan bromsa sjukdomsförloppet och förlänga överlevnaden4,5,15
  • Inklusion i forskningsbaserade register och kliniska prövningar4
  • Möjligheter till genetisk rådgivning och familjeplanering4,5
break

NÄR BÖR DU MISSTÄNKA DUCHENNES MUSKELDYSTROFI?5

The signs of Duchenne can be difficult to detect

ÄRFTLIGA SJUKDOMSFYND
+
misstanke om avvikande muskelfunktion

Step 2: Developmental delay such as not walking by 16-18 months, gower's sign or toe walking

Försenad utveckling, exempelvis att inte gå vid 16–18 månader, gowers tecken eller tågång

Step 3: Unexplained increase in transaminases

Oförklarlig ökning av transaminaser

Är du osäker på vad som bedöms som en försenad utveckling eller avvikande muskelfunktion? Använd checklistan med varningstecken.

Använd checklistan med varningstecken

Checklista med varningstecken

Anpassat från Birnkrant DJ, et al. 20185

fact
LYSSNA PÅ FÖRÄLDRARNAS FUNDERINGAR

Föräldrar som är oroliga för sitt barns utveckling har rätt i mer än 80% av fallen*16

*Avser reaktioner på problematik kring barnets utveckling och beteende

break

VAD DU SKA GÖRA OM DU MISSTÄNKER DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

SCREENA OCH REMITTERA DÄREFTER TILL SPECIALIST INOM NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

Elevated creatinine kinase levels reflect muscle damage
Elevated creatinine kinase levels reflect muscle damage
Beställ ett CK-test

CK-test är ett enkelt och snabbt sätt att screena för förhöjda CK-nivåer (kreatinkinas), som indikerar muskelskada4,17

Ta reda på när ett CK-test ska beställas och vad resultaten innebär

Elevated creatinine kinase levels reflect muscle damage
Remittera till en specialistläkare inom neuromuskulära sjukdomar

Det krävs en genetisk utredning för att bekräfta Duchennes muskeldystrofi och att identifiera den specifika mutation som orsakar sjukdomen5

Ta reda på när du ska remittera till en specialist inom neuromuskulära sjukdomar

break

EN SNABB REMISS ÄR AV CENTRAL BETYDELSE FÖR ATT GE PATIENTERNA SÅ OPTIMALA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM MÖJLIGT4,5

En specialistläkare inom neuromuskulära sjukdomar kan:5

Prompt referral to a neuromuscular specialist can lead to better treatment outcomes in your patients
Prompt referral to a neuromuscular specialist can lead to better treatment outcomes in your patients
Genomföra ett CK-test5

CK (kreatinkinas) är ett enzym som finns i skelettmuskulatur och andra vävnader. Förhöjda CK-nivåer indikerar muskelskada27

Prompt referral to a neuromuscular specialist can lead to better treatment outcomes in your patients
Identifiera barnets exakta mutation5

Ett genetiskt test kan identifiera mutationen och bekräfta diagnosen.5

Prompt referral to a neuromuscular specialist can lead to better treatment outcomes in your patients
Föreslå bästa möjliga behandlingsalternativ5

Tidig behandling kan hjälpa till att fördröja sjukdomsutvecklingen.5

break
Vår användning av cookies

Utöver de cookies som är nödvändiga för att driva denna webbplats använder vi valfria cookies för att tillhandahålla webbplatsfunktioner och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Mer detaljerad information finns i vårt cookiemeddelande som bland annat förklarar hur du anger dina cookieinställningar och hur du tar tillbaka ditt samtycke.

Cookieinställningar

Vissa cookies är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge insikt i hur webbplatsen används. Välj en eller flera av de cookietyper som anges nedan och spara sedan dina inställningar. Se vårt cookiemeddelande om du behöver mer information.

Absolut nödvändiga cookies
Absolut nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet.

Jag accepterar reklam-/målinriktade cookies
Vi använder reklam-/målinriktade cookies för att spåra användaraktiviteter och -sessioner så att vi kan leverera en mer anpassad tjänst och specifika reklamcookies ställs in av de tredje parter som vi genomför reklamkampanjer med, så att vi kan tillhandahålla annonser som är relevanta för dig.