ATT ARBETA TILLSAMMANS FÖR ATT FÖRBÄTTRA PATIENTERNAS OCH FAMILJERNAS LIVSSITUATION

Det går att hjälpa patienterna med Duchennes muskeldystrofi att uppnå både bättre livskvalitet och längre livslängd.1,2

Med rätt vård och tillgång till adekvata behandlingsstrategier har teamen inom hälso- och sjukvården kunnat bidra till:1,3

  • Bibehållen gångförmåga under längre tid
  • Minskade sjukdomskomplikationer
  • Förbättrad överlevnad


För din patient kan detta innebära att leva ett meningsfullt och självständigt liv in i vuxen ålder.

break

DIN ROLL I OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER MED DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

Vården vid Duchennes muskeldystrofi kan vara komplex.

Den kräver neuromuskulära, andnings- och hjärtrelaterade, ortopediska, endokrina, psykosociala och habiliterande interventioner under sjukdomsförloppet.1

Internationella riktlinjer för omhändertagandet av Duchennes muskeldystrofi rekommenderar därför ett multidisciplinärt samarbete kring dessa patienter.1

Att samla olika professioner i ett multidisciplinärt team ger ett bättre behandlingsresultat eftersom:1

  • Erfarenheter och kunskaper från flera olika specialistområden integreras
  • Behandlingsplanen kan samordnas och i större utsträckning vara heltäckande

Det multidisciplinära teamet kring Duchennes muskeldystrofi

Klicka på ikonerna för mer information

Observera att informationen i denna figur endast är avsedd att ge en översikt och inte är fullständig. Se vidare internationella vårdriktlinjer och eventuella lokala riktlinjer för ytterligare information.

Anpassat från Birnkrant 2018 part 1; Muscular Dystrophy UK1-4

break

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BEHANDLA DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

Studier har visat att tidig diagnos och tidiga interventioner kan bidra till att bromsa utvecklingen av Duchennes muskeldystrofit samt minimera riskerna och komplikationerna relaterade till sjukdomen.1,2,11-13

För patienterna kan detta innebära:1-3,11-13

  • Bevarad gångförmåga under längre tid
  • Bevarad hjärt- och lungfunktion
  • Längre livstid
  • Förbättrad livskvalitet
break

DET FINNS TVÅ HUVUDSAKLIGA SPÅR FÖR FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID DUCHENNES MUSKELDYSTROFI

Strategier som hjälper till att hantera tecken och symtom på Duchennes muskeldystrofi

strong icon

Glukokortikosteroider bidrar till att upprätthålla muskelstyrka och funktion1,14

heart icon

ACE-hämmare eller ARB (angiotensinreceptorblockerare) för behandling av hjärtsjukdom5

spine icon

Bisfosfonater för behandling av osteoporos5

head icon

Hormonersättningsterapi för behandling av hämmad tillväxt, försenad pubertet och binjurebarksvikt1

*Observera att detta inte är en fullständig lista

Läkemedel som behandlar den bakomliggande orsaken till Duchennes muskeldystrofi

Terapispecifika strategier omfattar:*2

helix icon

Mutationsspecifik terapi för att återställa dystrofinproduktionen

helix icon

Stabilisering av muskelmembran som strukturellt och funktionellt liknar dystrofin

break

INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI ÖVERVÄGER ATT REKOMMENDERA GLUKOKORTIKOSTEROIDER TILL ALLA PATIENTER1

Glukokortikosteroider utgör en basbehandling vid Duchennes muskeldystrofi och rekommendationen är att den ska fortlöpa även efter att patienten har förlorat gångförmågan. Nya studier påvisar fördelarna med att redan före en märkbar försämring av den motoriska funktionen initiera behandling av glukokortikosteroider.1,13,15

Fördelar med långvarig behandling med glukokortikosteroider kan vara:*

strong icon
Glukokortikosteroider hjälper till att upprätthålla muskelstyrka och-funktion3,14
stairs icon
Bibehållen rörelseförmåga under längre tid1,3
lungs icon
Förbättrad lungfunktion1,3,14
spine icon
Lägre risk för behov av skoliosoperation
heart icon
Minskad risk för kardiomyopati3
people icon
Förbättrad överlevnad3

Internationella riktlinjer (2018) rekommenderar att patienten och patientens familj ska få information om biverkningar och nutritionsrådgivning innan behandlingsstart av glukokortikosteroider. Exempel på dokumenterade biverkningar av långvarig användning av kortikosteroider: övervikt och fetma, akne, cushingsliknande symtom, hämmad tillväxt och försenad pubertet, starr, immun- / binjuresuppression, glukosintolerans, högt blodtryck, beteendeförändringar, gastroesofageal relfux, magsår, gastrit, osteoporos och myoglobinuri.16

break
Vår användning av cookies

Utöver de cookies som är nödvändiga för att driva denna webbplats använder vi valfria cookies för att tillhandahålla webbplatsfunktioner och ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Vi kommer inte att ställa in valfria cookies om du inte aktiverar dem. Mer detaljerad information finns i vårt cookiemeddelande som bland annat förklarar hur du anger dina cookieinställningar och hur du tar tillbaka ditt samtycke.

Cookieinställningar

Vissa cookies är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge insikt i hur webbplatsen används. Välj en eller flera av de cookietyper som anges nedan och spara sedan dina inställningar. Se vårt cookiemeddelande om du behöver mer information.

Absolut nödvändiga cookies
Absolut nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet.

Jag accepterar reklam-/målinriktade cookies
Vi använder reklam-/målinriktade cookies för att spåra användaraktiviteter och -sessioner så att vi kan leverera en mer anpassad tjänst och specifika reklamcookies ställs in av de tredje parter som vi genomför reklamkampanjer med, så att vi kan tillhandahålla annonser som är relevanta för dig.